AVíS LEGAL

AVIS LEGAL:
Aquest web pertany a DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI SL Amb CIF: B-61912549 seu social a Ctra. C-16 KM 107 CFI CERCS-BERGUEDA (CENTRE DE SERVEIS Despatx 2) 08698 Cercs (Barcelona)

Telf: 608222525

Email: dinapat@dinapat.com

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31502, Foli 0174, Fulla B191881, Inscripció 1

Desenvolupa l’activitat de Serveis d’informació pedagògica histotrica i / o cultural i dinamització de museus, etc ..

PROTECCIÓ DE DADES
Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició a: DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI SL, C-16 KM 107 CFI CERCS-BERGUEDA (CENTRE DE SERVEIS Despatx 2) 08698 Cercs (Barcelona). Incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

LLEI APLICABLE
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.